Inhoud nieuwste nummer januari 2024

Betrek burgers actiever bij het bosbeheer

tekst Pieter Schmidt & Ria Dubbeldam (redactie Vakblad)

Georg Winkel is de nieuwe hoogleraar en leerstoelhouder Bos- en natuurbeleid in Wageningen. Op 16 november hield hij zijn inaugurele rede. Hoe kijkt hij als Duitser met een internationale blik naar het Nederlandse bos en bosbeheer? ‘Natuur- en bosbeheerders denken nog te veel dat zij de professionals zijn en het beste weten hoe met bossen moet worden omgegaan. In verstedelijkte landen wordt het echter steeds belangrijker om burgers te laten participeren in, en te enthousiasmeren voor het beheer en beleid.’

Meer lezen? Bestel hier het nieuwste nummer.