Inhoud nieuwste nummer februari 2024

Bij natuurdoelanalyses staat de beheerder nog te vaak buitenspel

tekst Geert van Duinhoven (redactie Vakblad)

Het advies Doen wat moet én kan van de Ecologische Autoriteit is op 26 januari overhandigd aan demissionair minister Christianne van der Wal. Daarin trekt de onafhankelijke instantie conclusies over de eerste 70 van de 131 ingeleverde natuurdoelanalyses waarin de huidige toestand van Natura 2000-gebieden in beeld is gebracht. Wat zien we, wat valt op, gaat het goed met de natuur of juist niet, is een natuurdoelanalyse een geschikt instrument om de staat van de natuur te meten?

Lees het hele artikel >