Inhoud nieuwste nummer januari 2023

Het stimuleren van actieve veenvorming in hoogveenrestanten

Hilde Tomassen (Onderzoekcentrum B-WARE), Juul Limpens (Wageningen University & Research), Jelmer Nijp (KWR Water B.V.) & Gert-Jan van Duinen (Stichting Bargerveen)

In hoogveenrestanten wordt geprobeerd actieve veenvorming weer op gang te krijgen. Noodzakelijke randvoorwaarden daarbij zijn stabiele hoge waterstanden en een nieuwe veenmosrijke toplaag met een groot waterbergend vermogen, een zogenaamde acrotelm, boven op het oude verdroogde en compacte veen. Alleen bultvormende veenmossoorten kunnen een acrotelm vormen. In veel hoogveenrestanten zijn inmiddels de hydrologische omstandigheden verbeterd en hebben vooral slenkbewonende veenmossoorten zich sterk uitgebreid. Het herstel van de bultvormende veenmossen, en daarmee de vorming van een nieuwe acrotelm, treedt veelal niet op. Is met herintroductie de vestiging en uitbreiding van bultvormende veenmossen te stimuleren? 

Meer lezen? Bestel hier het nieuwste nummer.