Inhoud nieuwste nummer januari 2017

Werkschuurbijeenkomsten Wet natuurbescherming

Geert van Duinhoven (redactie)

Met ingang van 1 januari is de nieuwe Wet natuurbescherming van kracht die de Boswet, de Flora- en Faunawet en de Natuurbeschermingswet vervangt. Tijdens vier regionale werkschuurbijeenkomsten is uit de doeken gedaan wat er wel en wat er niet gaat veranderen. Op nationaal niveau verandert er niet zo heel veel, maar het is de vraag hoe de provincies in de praktijk met de wet om zullen gaan. En dat weet nog niemand.

Meer lezen? Bestel hier het nieuwste nummer.