Inhoud nieuwste nummer januari 2017

Ieder kind heeft recht op natuur

Annelies Henstra (IUCN)

Het verbinden van kinderen en natuur is een immens belangrijk onderwerp. Mensenrechtenjurist Annelies Henstra zet zich sinds 2007 in om het recht van ieder kind op natuur te laten vastleggen in het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties. In 2012 besloten ruim 1000 natuurorganisaties en 217 overheden en overheidsorganisaties – verenigd in de International Union for Conservation of Nature (IUCN) – dit streven te steunen. Onlangs vond nog een belangrijke mijlpaal plaats. Op 23 september 2016 organiseerde het VN Kinderrechtencomité voor het eerst een bijeenkomst over het thema kinderrechten en het milieu. Annelies Henstra nam hieraan deel om het recht van ieder kind op natuur op de agenda van het Kinderrechtencomité te zetten. Het onderstaande artikel is een bewerking van haar bijdrage aan deze bijeenkomst.

> Lees hele artikel