Inhoud nieuwste nummer januari 2021

Beheermaatregelen volgen de leefwijze van de gladde slang

Arnold van Rijsewijk (vrijwilliger RAVON) en Jeroen van Delft (ecoloog RAVON) 

Naar aanleiding van vier provinciale soortbeschermingsplannen en een aantal lokale beheerplannen voor de gladde slang (Coronella austriaca), zijn de laatste tijd veel maatregelen uitgevoerd om leefgebieden voor dit dier te verbeteren, te vergroten en te verbinden. Terecht, want de bedreigingen, zoals het ongeschikt raken van leefgebieden, te intensief beheer, genetische erosie door te kleine en geïsoleerde populaties en natuurbranden, zijn nog steeds groot.

> Lees hele artikel