Inhoud nieuwste nummer februari 2023

Kunnen we konijnenpopulaties in kustduinen herstellen?

Jasja Dekker (Jasja Dekker Dierecologie B.V.), Michael Moerman (Moerman Eco & Agro), Marijke Drees (Bureau Drees), Marijn Nijssen (Stichting Bargerveen), Gerard Oostermeijer & Lilian Sijp (Science4Nature)

Konijnen dragen met hun graas- en graafgedrag bij aan de instandhouding van grijze duinen (prioritair habitattype H2130). De konijnenziektes myxomatose vanaf de jaren 50, RHDV (Rabbit Haemorrhagic Disease) in de jaren 90 en de tweede variant RHDV-2 vanaf 2015 zorgen echter voor een sterke afname van konijnen. De populaties in de kustduinen blijken zich dertig jaar na de eerste waarnemingen van RHDV nog steeds niet goed te herstellen. Vanwege hun grote ecologische belang willen beheerders graag maatregelen nemen om populaties weer te laten groeien en de konijnen weerbaarder te maken tegen nieuwe uitbraken. 

Meer lezen? Bestel hier het nieuwste nummer.