Inhoud nieuwste nummer februari 2023

De rol van spiritualiteit in het bosbeheer

Cathrien de Pater, Bas Verschuuren & Sonja Greil (Forest and Nature Conservation Policy Group, WUR)

‘Waar we van houden, beschermen we.’ Het is een vaak terugkerende frase in de natuurbescherming. Toch wordt ons bos- en natuurbeheer veelal voorschreven op basis van rationaliteit en harde feiten.
Internationaal onderzoek en internationale inzichten laten zien dat rekening houden met culturele en spirituele waarden het bos- en natuurbeheer en beleid sociaal rechtvaardiger, duurzamer en efficiënter maken. Ook is aangetoond dat natuurverbondenheid meestal samengaat met ‘groener’ gedrag, inzet en draagvlak voor natuurbehoud. Wij onderzochten hoe het gesteld is met spirituele waarden in het Nederlandse terreinbeheer, in planning en praktijk. We vergeleken Nederlandse beheerplannen met plannen uit Canada, en interviewden ruim twintig Nederlandse terreinbeheerders over de rol van spirituele waarden in hun werk. De uitkomsten zijn verrassend en kunnen gevolgen hebben voor het terreinbeheer en natuurbeleid in Nederland.

Lees het hele artikel >