Inhoud nieuwste nummer februari 2023

Archeologische monumenten in heideterreinen: even opletten!

Guido Mauro & Edwin Raap (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Lang niet alle natuurbeheerders weten dat zij naast natuur ook belangrijke archeologische waarden beheren. Dat is jammer, want soms gaan dit soort waarden zonder enige opzet verloren. De Leidraad heidegebieden en archeologie moet beheerders en uitvoerders helpen om oog te krijgen voor dit vaak onzichtbare erfgoed. In de toekomst volgen er mogelijk meer van dit soort leidraden voor andere typen natuurterreinen met archeologisch erfgoed.

Meer lezen? Bestel hier het nieuwste nummer.