Inhoud nieuwste nummer februari 2022

Rijker bos door ecologische bosaanleg

Hans van den Bos (journalist)

De ambitie van Rijk en provincies is om in tien jaar 37.000 hectare nieuw bos aan te planten. Voor Stichting Groeneveld vormt het de aanleiding voor een debat over bosaanleg. Want ze vindt het niet vanzelfsprekend om dit bos volgens de gebruikelijke landbouwkundige aanpak te ontwikkelen. De grote problemen van deze tijd – biodiversiteitsverlies, stikstofoverdaad, klimaatverandering en het tekort aan aantrekkelijke bosrijke recreatiegebieden – vragen om een ander concept. Dat pleit eerder voor bosaanleg op basis van ecologische principes.

Meer lezen? Bestel hier het nieuwste nummer.