Inhoud nieuwste nummer februari 2022

Ecologisch herstel in de duinen – knoppen om aan te draaien

Luc Geelen (Waternet), Bas Arens (Arens bureau voor strand- en duinonderzoek), Annemieke Kooijman (Universiteit van Amsterdam), Marijn Nijssen (Stichting Bargerveen), Dick Groenendijk (PWN), Harrie van der Hagen (Dunea), Marc Janssen (Stichting duinbehoud) 

Het Nederlandse kustlandschap is internationaal voor de natuur van groot belang. Tegelijkertijd staat het ecosysteem en veel daarin levende soorten onder druk, waardoor continu beheer- en herstelmaatregelen noodzakelijk zijn. De maatregelen voor herstel van de kenmerkende biodiversiteit worden beschreven op basis van de zes aangrijpingspunten zoals deze door het OBN in het Ecologisch assessment van de landschappen van Nederland zijn opgesteld (zie figuur). Aan welke knoppen kunnen de duinbeheerders nog draaien? 

Meer lezen? Bestel hier het nieuwste nummer.