Inhoud nieuwste nummer februari 2017

Verkiezings-
programma’s

Geert van Duinhoven (redactie)

Volgende maand zijn er weer verkiezingen voor de Tweede Kamer. De redactie zette voor de zittende fracties in de huidige Tweede Kamer op een rij welke standpunten zij innemen op het onderwerp natuur en landschap. Opvallend is het grote verschil in aandacht die de partijen geven aan dit onderwerp. Verder valt op dat sommige partijen natuur en landschap in dezelfde paragraaf behandelen als landbouw of in dezelfde paragraaf als milieu of duurzaamheid. En bos? Dat is nagenoeg verdwenen uit de politieke programma’s. Wij geven als redactie geen stemadvies. Oordeel zelf als u natuur en landschap (en bos?) belangrijk vindt in uw stem.

Meer lezen? Bestel hier het nieuwste nummer.