Inhoud nieuwste nummer februari 2018

Steekmuggen in de Peelvenen

Piet Verdonschot (Wageningen Environmental Research), Francois Hesen (Gemeente Horst aan de Maas), Jeroen van Leijsen (Provincie Noord-Brabant) en Ludy Verheggen (Provincie Limburg)

“Vernatting leidt tot een muggeneldorado”. Krantenberichten met dergelijke koppen kom je de laatste jaren vaak tegen. Vernatting van natuurgebieden of waterberging leidt bij omwonenden namelijk tot zorg over muggenoverlast. Zo ook rondom de Peelvenen op de grens van Limburg en Noord-Brabant waar de beheerder met maatregelen probeert om de sterke waterstandsschommelingen tussen winter en zomer te verminderen. De vraag is of er een direct verband is tussen vernatting en steekmuggen, en zo ja: hoe kunnen we die muggenoverlast voorkomen?

Meer lezen? Bestel hier het nieuwste nummer.