Inhoud nieuwste nummer december 2022

Vooruit met het verleden: de Erfgoed Deal

Edwin Raap & Jephta Dullaart (Programmabureau Erfgoed Deal)

In 2019 hebben dertien partijen, waaronder de ministeries van OCW (als trekker) en LNV, de Erfgoed Deal ondertekend. Ook de grote terreinbeherende organisaties Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en LandschappenNL tekenden mee. Met de deal willen de partijen aantonen dat de inzet van erfgoed bij de aanpak van de grote transitieopgaven van ons land meerwaarde heeft. Dit gebeurt door innovatieve projecten, onder meer voor natuur en landschap, in de uitvoering financieel stevig te ondersteunen.  Landschap, natuur en erfgoed zijn in veel gevallen twee zijden van dezelfde medaille.

Meer lezen? Bestel hier het nieuwste nummer.