Inhoud nieuwste nummer december 2021

Raad en Daad voor Uitvoeringsprogramma Natuur

Geert van Duinhoven (Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren)

Overheden en terreinbeheerders die bij de uitvoering van Programma Natuur tegen kennisvragen aanlopen, kunnen voor Raad en Daad terecht bij het Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit.

Meer lezen? Bestel hier het nieuwste nummer.