Inhoud nieuwste nummer december 2021

Integrale overgangsgebieden en de kansen voor natuur en landbouw

Fen van Rossum, Ruud Kreetz, Paul Vertegaal (allen Natuurmonumenten), Evelien Verbij (BoerenNatuur), Johanneke Bleijenberg-Methorst (MSc WUR, Schuttelaar & Partners)

De natuur in Nederland staat al jaren onder druk. Nog geen 12 procent van de Natura 2000-habitattypen verkeert in een gunstige staat van instandhouding. Het landgebruik in de omgeving van natuurgebieden is een belangrijk knelpunt. Geleidelijke overgangen tussen natuurgebieden en het intensief gebruikte (agrarische) landschap zijn een oplossing om de natuurkwaliteit, de biodiversiteit en de beleving van de natuur veilig te stellen. Deze gebieden bieden een grote kans om te komen tot herstel van beschermde natuur en tegelijkertijd tot duurzamer maatschappelijk gebruik van de ruimte om natuurgebieden. In dit artikel laten wij zien hoe natuurbeheerders en boeren die duurzaam willen werken, deze uitdaging kunnen oppakken. Ook laten wij natuurbeheerders, ambtenaren en adviseurs zien dat dit ook voor hen een omslag in denken vergt als ze de kansen in overgangsgebieden willen verzilveren.

Meer lezen? Bestel hier het nieuwste nummer.