Inhoud nieuwste nummer december 2016

Duurzaam heidebeheer: Hoeveel ruimte is er voor schaapskuddes op de heide

Raymond Schrijver (Wageningen Environmental Research, voorheen Alterra)

Herders en heide blijven de gemoederen bezig houden. Dit voorjaar verscheen naar aanleiding van de motie Jacobi het Alterra rapport ‘Wie stuurt de herder?’ Centraal daarin staat de penibele positie van herders: ze worden structureel onderbetaald en er zijn te veel ‘dakloze’ kuddes. Dit is nog wel op te lossen. Ingewikkelder zijn de maatschappelijke opgaven: beheer voor bredere maatschappelijke doelstellingen en het vergroten van mogelijkheden voor burgerparticipatie.

> Lees hele artikel