Inhoud nieuwste nummer april 2023

Verandert een nieuw principe de toekomst van het westelijk veenweidegebied?

Joke Stoop (bioloog)

‘Water en bodem sturend’ is sinds de gelijknamige Kamerbrief van november 2022 het nieuwe ruimtelijke principe voor de inrichting van het veenweidegebied. Op deze manier moeten veenweiden weerbaar worden tegen klimaatverandering en het hoofd kunnen bieden aan piekbuien en droge zomers. Het principe betekent onder meer grote voorzichtigheid met woningbouw, een klimaatadaptieve ruimtelijke inrichting en voorkoming van verdere bodemdaling. Het beleid is onderdeel geworden van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG), waarbij 5 van de kleine 25 miljard euro aan NPLG-gelden naar de veenweiden gaan. Alle seinen lijken op groen te staan om de problemen integraal aan te pakken. De praktijk is een stuk complexer.

Lees het hele artikel >