Inhoud nieuwste nummer april 2023

Veel habitatten blijken nóg gevoeliger voor stikstof

Hilde Tomassen (B-WARE), Leon van den Berg (Bosgroep Zuid Nederland), Eva Remke (B-WARE), Emiel Brouwer (B-WARE) & Roland Bobbink (B-WARE)

De stikstofdepositie vormt een van de belangrijkste bedreigingen voor de biodiversiteit in Europese natuurgebieden. Om de gevoeligheid van habitats voor stikstof te bepalen, worden elk decennium de ‘critical loads’ (kritische depositiewaarden) proefondervindelijk vastgesteld. In de herfst van 2022 is het nieuwste rapport verschenen. Veel habitats blijken nog gevoeliger voor stikstof te zijn dan eerder werd aangenomen. Op basis van de Europese herziening zullen nog dit voorjaar de Nederlandse kritische depositiewaarden waar nodig worden bijgesteld. De herziening benadrukt het grote belang van het verminderen van de stikstoflast voor een groot aantal habitattypen.

Meer lezen? Bestel hier het nieuwste nummer.