Inhoud nieuwste nummer april 2023

Dood stamhout vol leven: bomen als bronnen van schimmelrijkdom

Frank Sterck, Shanshan Yang, Lourens Poorter, Ute Sass-Klaassen, Nico Dam, Mirjam Veerkamp, Emiel Brouwer, Mariet Hefting, Juul Limpens, Eiko Kuramae & Hans Cornelissen (Bosecologie en Bosbeheer, Wageningen University & Research)

Het is bekend dat dode boomstammen een belangrijke bron zijn van biodiversiteit en een essentiële rol spelen in de koolstof- en nutriëntenkringloop van bossen. Maar wat betekenen ze voor de rijkdom aan schimmels? Dat is nu onderzocht in dode stammen van acht loofboom- en zeven naaldboomsoorten. Hiervoor is gebruikgemaakt van het stamafbraakexperiment LogLife, waar sinds 2012 de afbraak van dode boomstammen wordt gevolgd. Het project loopt nog steeds door, maar hier presenteren we vast de resultaten van de schimmelgemeenschappen en de afbraakstadia van de stammen in de periode 2012-2019. Andere organismen – zoals verschillende groepen ongewervelden, mossen en spechten – en de bijbehorende afbraaksnelheden zullen in vervolgartikelen aan bod komen.

Meer lezen? Bestel hier het nieuwste nummer.