Inhoud nieuwste nummer april 2022

Klimaatrobuuste beeklandschappen verbinden landbouw en natuur

Ellen Weerman (HAS Hogeschool en NIOO-KNAW), Vic Lagrouw (HAS Hogeschool), Peter van Munnen (HAS Hogeschool), Frank van Lamoen (provincie Noord-Brabant)

Met het veranderen van het klimaat worden de zomers droger en neemt de kans op piekbuien toe. Hoe zijn beekdalen tegen droogte dan wel wateroverlast te beschermen? Voor het stroomgebied van de Aa of Weerijs is een klimaatrobuuste en toekomstbestendige inrichting opgesteld, waarmee de impact van verdroging en waterschade is te verminderen. In deze visie is het natuurlijke bodem-watersysteem van 1850 als uitgangspunt genomen voor een klimaatrobuust landschap. Het streven is dat bodem, water, landbouw en natuur één functionerend geheel vormen. Dit heeft gevolgen voor de natuur en het landbouwkundig grondgebruik.

Meer lezen? Bestel hier het nieuwste nummer.