Inhoud nieuwste nummer april 2022

Duurzaam en klimaatbestendig bosbeheer in de 21ste eeuw

Frank Sterck1, Marleen Vos1, Steven de Goede2, Eva Meijers1, Jorad de Vries1, Emilia Hannula2, Gert-Jan Nabuurs1, Jan den Ouden1, Wim de Vries1 & Wim van der Putten2 & Ciska Veen2

1Wageningen University & Research (WUR)
2Nederlands Instituut voor Oecologisch Onderzoek (NIOO)

Is de veerkracht van onze bomen en bossen toereikend om hetere en drogere periodes en aanhoudende bodemverzuring in de toekomst te overleven? Welke bosbeheermaatregelen zijn mogelijk en nodig om de verschillende bosfuncties te behouden? Om deze vragen te beantwoorden en de gevolgen van klimaatverandering en bodemverzuring in kaart te brengen zijn wij – een consortium van wetenschappers en bosgebruikers – een bosexperiment gestart. Het doel is om de reacties van bomen, bodems en uiteindelijke hele bossen op verschillende beheeringrepen te begrijpen in relatie tot veranderingen in bodem en klimaat. Dit artikel geeft een introductie van het experiment. 

Lees het hele artikel >