Inhoud nieuwste nummer april 2021

Haperende maaiers: schapen in de problemen door teken

Margit Groenevelt (Diergeneeskundig Centrum Zuid-Oost Drenthe), Jolianne Rijks (Dutch Wildlife Health Centre), Niels Dekker (Faculteit Diergeneeskunde Universiteit Utrecht), Hein Sprong (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)

Schapen in natuurgebieden helpen om vergrassing en bebossing van open gebieden, waaronder heide, te voorkomen. Tijdens hun graaswerk worden schapen echter regelmatig gebeten door teken en kunnen daar weidekoorts (anaplasmose) van krijgen. Ook voor mensen kan dit een vervelende aandoening zijn. Omdat anaplasmose niet zo bekend is bij schapenhouders en dierenartsen, geven wij hieronder uitleg over deze ziekte. 

Meer lezen? Bestel hier het nieuwste nummer.