Inhoud nieuwste nummer april 2021

Bosontwikkeling en houtproductie langs infrastructuur

René Klaassen (Stichting Hout Research), Bas Lerink, Ute Sass-Klaassen, Paul Copini, Jan den Ouden (Wageningen University & Research) & Pim Kupers (H+N+S Landschapsarchitecten)

De Nederlandse overheid wil dat de Nederlandse bos- en houtketen vanaf 2030 jaarlijks 1,5 Mt extra CO2 vastlegt. Dit betekent meer bos en structureel meer houtgebruik in de bouw. In opdracht van LNV hebben wij verkend wat de bijdrage aan de CO2-vastlegging zou kunnen zijn van gebieden langs de provinciale wegen en snelwegen. We hebben gekeken naar de mogelijkheden om meer en stabieler bos te creëren met ook een productiefunctie voor bouwhout en met behoud van de functie als begeleiding van infrastructuur. De resultaten van deze studie leveren ook nieuwe inzichten op voor meer koolstofvastlegging in kleine bosarealen in Nederland.

Meer lezen? Bestel hier het nieuwste nummer.